leadersgroup - כל מה שתרצו לדעת...

לימודי תעודה

דין ודברים

המדד הכלכלי

תוספות שיער

תוספות שיער להעשרתו בנקל

תוספות שיער הן פלטפורמות להעשרת השיער. העשרת שיער נדרשת כאשר יש בעיות במחלפותיו: השיער מט לנפול, עומד לנשור, מיובש או חלש (נתלש). במקרים כאלו חשוב

Read More »
מהו חוק הגנת השכר?

מהו חוק הגנת השכר?

האם נתקלתם אי פעם בתלונה של עובד על כך שאתם מפרישים סכום גבוה מדי משכרו או לא מעניקים לו את מלוא המשכורת? חשוב לדעת כי

Read More »
דיו למדפסת

ראש דיו למדפסת CANON

אילו הדפסות אפשר לבצע עם ראש דיו למדפסת CANON? האם התקנת ראש הדיו היא מסובכת? כיצד אפשר להתאים בין הצורך לבין המוצר? חברת CANON, מייצרת

Read More »