העברת דירת מגורים במתנה – מידע שחשוב להכיר

מהי העברת דירת מגורים במתנה, והאם הדבר טעון אישור משפטי? אם כן, מהי החבות של מקבל המתנה? בגדול, העברת דירת מגורים במתנה היא מצב שבו אדם מחליט להעביר דירה ללא תמורה לאדם אחר. בדרך כלל אלו יהיו הורים שיעבירו לילדים שלהם.  העברת דירת מגורים במתנה כרוכה, כך מסתבר, בחובות של מקבל המתנה. מס שבח הוא לא צריך לשלם, אך עליו לשאת בנטל של 1/3 ממס הרכישה שהיה משלם אם היה קונה את הדירה. ומה צריך לדעת על מכירת דירה שניתנה במתנה?

העברת דירת מגורים במתנה מאדם שאינו ההורה של המקבל

על פי דין, כאשר אדם מקבל דירה מאדם אחר שאינו ההורה שלו, אסור לו למכור את הדירה במשך 4 שנות המגורים הראשונות להחזקתו בה, על מנת להימנע ממקלט מס לצורך מכירה עם פטור ממס שבח. במידה ונותן הדירה מסר לבעל המתנה את הבית שהוא גר בו בעבר (למשל, בית ילדותו שנמכר בהמשך ציר הזמן מהוריו לאותו מוכר) עליו לחכות 3 שנים עד שיוכל למכור את הדירה.

העברת דירת מגורים במתנה מההורה

העברת דירת מגורים במתנה מההורה לבנו או בתו מאפשרת לאחרונים למכור אותה רק שנתיים אחרי שהם היו בעלי הדירה, למניעת מקלט מס על בסיס מכירה עם פטור ממס שבח. לגבי מי שנשוי או חד הורי הדין מקל יותר כפי שניתן יהיה ללמוד בהמשך

העברת דירת מגורים במתנה מהורה לצאצא נשוי או חד הורי

במידה ומקבל הדירה הוא אדם נשוי או חד הורי (גרוש או אלמן) הוא יהיה זכאי למכור את הדירה שהוא קיבל כעבור שנת מגורים אחת בלבד.

עוד על העברת בעלות ואחריות – מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי שנעשה במידה ואדם מסוטים לא יכול לקבל החלטות בעצמו וחשוף לכך שינצלו אותו או יעשקו אותו יתצר על המידה ברמה הכלכלית. כדי להימנע ממצבים אלו, עבור אותו אדם ממונה אפוטרופוס, בן משפחה או מכר שיהיה אחראי לייצוגו הרהלת החלטות שונות. מינוי אפוטרופוס מדווח לרשויות האכיפה והדיווח השונות במדינת ישראל עבור אותו אדם שנאלץ להשתמש בשירותי האפוטרופוסות בשל מצבו.