פרטים שכדאי לדעת על העברת דירת מגורים במתנה

המחוקק מפריד בין מקרי העברת דירת מגורים במתנה, כאשר ההפרדה העיקרית נעשית בסמכויות המכירה. בגדול, סמכויות המכירה מעוכבות בכוונה, על מנת למנוע מצב של מקלט מס. מקבל הדירה במתנה אינו חייב בתשלום מס שבח. חובו היחיד הוא 1/3 ממס הרכישה שנסגר אם הוא היה זה שקונה את הדירה.

סמכויות מכירת דירה לאדם שקיבל דירה במתנה שלא מהוריו

אדם שקיבל דירה במתנה שלא מהוריו, למשל שוכר דירה שהתברר כאיש אמונו של המשכיר, טיפל וסעד אותו לעת זקנה, והאחרון החליט להעביר לו את דירתו בירושה, לא יכול למכור דירה זו למשך 4 שנות המגורים הראשונות. לאחר מכן, ניתן יהיה לעשות בדירה שימוש לצרכי מכירה.

סמכויות מכירת דירה לאדם שקיבל דירה בה הוא התגורר בעבר

אדם שקיבל דירה מאדם שאינו אביו או אמו, ובדירה הזו הוא גר בעבר, החל מבית ילדותו ועד לבית שהיה בבעלותו הכלכלית בעבר והוא חזר לגור בו על ידי כך שהוא קיבל אותה במתנה, יכול למכור אותה רק אחרי 3 שנים, וזאת להבדיל ממקרה בו דירת-המתנה היא דירה בה הוא גר פעם ראשונה, לגביה החוק מגביל ל- 4 שנים את מכירתה.

סמכויות מכירת דירה לאדם שקיבל דירה מהוריו

העברת דירת מגורים במתנה מההורים לצאצאים מאפשרת לאחרונים למכור את הדירה כבר אחרי שנתיים מגורים. שנתיים מגורים מהווים עיכוב שנועד למנוע מקלט מס על בסיס פטור ממס שבח.

סמכויות מכירת דירה לאדם נשוי, חד הורי או אלמן שקיבל דירה מהוריו

העברת דירת מגורים במתנה מההורים לצאצאים נשואים, אלמנים או חד הוריים מאפשרת להם להתחיל למכור אותה כעבור שנת מגורים אחת בלבד. מצד אחד, מתעורר הצורך למנוע מקלט מס על בסיס פטור ממס שבח ומצד שני, להקל עליהם לאור מצב האישות שלהם.

כדאי לדעת: מינוי אפוטרופוס לנזקקים לכך

מינוי זה שקול לחזקה שהיא כמו הורה או חונך. המינוי מאושר על ידי האפוטרופוס הכללי לאחר הגשת בקשה רשמית מטעם האפוטרופוס המיועד לאותו אדם. מרגע אישור מינוי אפוטרופוס זה, אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים מפקח עליו בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב, 1962.