סוגי המשכנתאות הנפוצות ביותר

שוק המשכנתאות בישראל חווה במהלך השנים האחרונות מספר שינויים המשפיעים על כל אחד ואחת מאיתנו המעוניין בנטילת הלוואת משכנתא. שינויים אלו התרחשו בעקבות העלייה המתמדת במחירי הדיור בישראל במהלך השנים האחרונות ובעקבות החשש של בנק ישראל מההשפעה של בועת הנדל"ן על כלכלת ישראל.

גורמים אלו ונוספים הם אלו אשר הובילו את בנק ישראל לנקיטת מגבלות חדשות בכל הנוגע לשוק המשכנתאות בישראל. מגבלות אלו נכנסו לתוקפן בסוף שנת 2012, והן מתייחסות לארבעה סוגים שונים של רוכשי דירות: רוכשי דירה ראשונה, משקיעים, משפרי דיור ותושבים זרים. בשורות הבאות ריכזנו עבורכם מידע כללי אודות מגבלות בנק ישראל בשוק המשכנתאות בהתאם לכל סוג של נוטלי הלוואות משכנתא על פי הגדרתו וחשוב להבין כי לכל אחד מהם יהיה תמהיל משכנתא מומלץ אחר בהתאם לצרכים שלו.

רכישת דירה ראשונה

הגבלות בנק ישראל בשנת 2012 קבעו כי כל אדם אשר אין ברשותו נכס או חלק מנכס, יוגדר בבואו ליטול הלוואת משכנתא כרוכש דירה ראשונה. בעצם הגדרתו הוא יהא זכאי לנטילת הלוואת משכנתא בשיעור מרבי של 75% משווי הנכס.

רכישת דירה להשקעה

בהתאם להגבלות בנק ישראל על שוק המשכנתאות משנת 2012 נקבע כי כל אדם המעוניין לרכוש דירה לצרכי השקעה (וזאת במידה ונמצא בבעלותו נכס המשמש אותו לצרכי מגורים) יהא זכאי להלוואת משכנתא בשיעור של 50% משווי הנכס.

משפרי דיור

הסוג השלישי של רוכשי הדירות כפי שהוגדרו על ידי בנק ישראל במסגרת הגבלות הבנק על שוק המשכנתאות ב-2012 הם משפרי הדיור. הגדרה זו מתייחסת לכל אותם אנשים המחזיקים ברשותם נכס למגורים ובכוונתם למכור אותו תוך שנתיים מיום נטילת המשכנתא לצרכי רכישת דירה חדשה. סוג זה של רוכשי דירות יהיו זכאים להלוואת משכנתא בהיקף של 30% משווי הנכס.

תושבי חוץ

כל אדם אשר איננו מחזיק באזרחות ישראלית, ומכל סיבה שהיא יהיה מעוניין לרכוש דירה בישראל מוגדר בהתאם למגבלות בנק ישראל על שוק המשכנתאות כתושב זר. במקרים אלו, תושבים זרים יהיה זכאים לנטילת משכנתא בהיקף של 50% משווי הנכס.

ההגבלות השונות, המושגים המבלבלים והאפשרויות גם לקחת משכנתא גם במקרה בו אתם לא בדיוק עומדים בתנאים, הפכו חברות ייעוץ משכנתאות למומלצות ופופולאריות מאוד לפני נטילת המשכנתא.